ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 265
                                               

Port

Port tähistab andmesides transpordikihi protokolle või edastusohje protokolli) kasutavate andmesideühenduste lõpp-punkti. Port on määratud kolme parameetriga: seadme IP-aadress, transpordikihi protokoll ja pordi number. Pordi numbrite abil erista ...

                                               

Universaalne isehäälestumine

Universaalne isehäälestumine on tehnoloogia, mis võimaldab võrku ühendatud seadmetel automaatselt tuvastada üksteise olemasolu selles võrgus ning seejärel vahetada omavahel käske ja andmeid. UPnP lihtsustab lõppkasutaja jaoks oluliselt koduvõrku ...

                                               

X.25

X.25 on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu poolt standardiseeritud võrguprotokolliperekond telefonivõrku kasutavatele laivõrkudele. Standard defineerib OSI raammudeli kihid 1, 2 ja 3.

                                               

Andmekorruptsioon

Andmekorruptsioon ehk andmelaostus viitab andmetervikluse sihilikule või juhuslikule rikkumisele. Erinevate arvutiprotsesside töö jooksul võivad tekkida tõrked, mille tulemusel võib osa algandmetest muutuda kõlbmatuks. Arvuti-, ülekande- ja andme ...

                                               

Delikaatsed isikuandmed

Delikaatsed isikuandmed olid 14. jaanuarini 2019 kehtinud isikuandmete kaitse seaduse järgi isikuandmed, mille avalikustamine võis inimest ohustada või põhjustada tema diskrimineerimist ning mille kogumisele ja töötlemisele olid seetõttu isikuand ...

                                               

Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes andmed füüsilise isiku kohta, mis võimaldavad isikut otse või kaudselt tuvastada. Isikuandmeteks on näiteks inimese nimi, pilt, sõrmejäljed, perekonna andmed, elu- ja töökoht, aga ka mis tahes andmed, mis kombineeritult t ...

                                               

Pangasaladus

Pangasaladus on teave, mille klient usaldab krediidiasutusele ja mis jääb sellest hetkest alates teadmiseks ainult neile kahele. Pangasaladus põhineb eeldusel, et krediidiasutus ei avalda talle antud teavet kolmandatele isikutele, kui tal ei ole ...

                                               

Dokumendihaldur

Dokumendihaldur on laiapõhjalise ettevalmistusega asjatundja, kellel on teadmised ja oskused asjaajamisest ning arhiivitööst. Seoses üleminekuga elektroonilisele dokumendihaldusele on dokumendihaldurile vajalikud teadmised ja oskused infotöötluse ...

                                               

Dokumendihaldus

Dokumendihaldus on dokumentide loomise, saamise, kasutamise ja säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem. Dokumendihaldussüsteemi eesmärk on tagada väärtuslikku teavet tagavate dokumentide säilimine ja kättesaadavus.

                                               

Arhiveerimine

Arhiveerimine on toiming, mille käigus eraldatakse dokumendid aktiivsest keskkonnast ning tagatakse nende kaitse kadumise, hävitamise ja muutmise eest ning kasutatavus tulevikus. Vajadus dokumentide arhiveerimiseks tekib siis, kui esmane vajadus ...

                                               

Asjaajamine

Asjaajamine on dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine ja kasutamine nende üleandmisel arhiivi.

                                               

Digitaalne dokumendihaldus

Dokumendi elukäigu all mõistetakse dokumendi haldamist, alalhoidmist ja kasutamist selle loomise hetkest kuni hävitamise või arhiivi üleandmiseni. Dokumendi elukäik jaguneb etappideks, mille käigus teostatakse dokumendiga erinevaid asjaajamistoim ...

                                               

Protokoll

Protokoll on ametlik ülestähendus koosolekul läbivaadatud küsimustest ja vastuvõetud otsustest. Protokoll on dokument, mis koostatakse nõupidamise või koosoleku käigu ja vastuvõetud otsuste fikseerimiseks: kes mida ütles, mida otsustati. kes osal ...

                                               

Toimik

Toimik on üheks kaustaks koondatud dokumentide kogum. Toimiku sees võivad dokumendid olla korrastamata. Toimik koostatakse ühes eksemplaris ja esitatakse kas paberkandjal või digitaalselt.

                                               

Universaalne arhiveerimismoodul

Universaalne arhiveerimismoodul on rahvusarhiivi loodud tarkvaraline abivahend elektroonilistest dokumendihaldussüsteemidest eraldatud digitaaldokumentide arhiveerimise ettevalmistamiseks ja avalikku arhiivi edastamiseks. UAM-i esimene versioon v ...

                                               

Infohaldus

Infohaldus on mitmesugustes vormides info kogumine eri allikatest ning selle töötlemine, säilitamine ning kasutajatele jagamine eri kanalite kaudu. Üks infohalduse põhivaldkondi on dokumendihaldus. Infohalduse tehnoloogiatel on oluline koht andme ...

                                               

Cynefin

Cynefin on raamistik, mis aitab kaasa otsuste tegemisele. Raamistiku mõtles 1999. aastal välja Dave Snowden, kes töötas IBM-is. Raamistikku on kirjeldatud ka kui "mõistuspärasuse mehhanismi". Cynefin on kõmrikeelne sõna, mis tähendab elukohta. Cy ...

                                               

Tarkuse püramiid

Tarkuse püramiid on infohalduse üks aluskontsepte. Inglise keeles nimetatakse seda kontsepti DIKW püramiidiks tulenevalt sõnade data, information, knowledge ja wisdom esitähtedest. Angloameerika koolkonna kohaselt suhestuvad loetletud mõisted oma ...

                                               

Biomeetrilised isikuandmed

Biomeetrilised isikuandmed on isiku kui füüsilise olendi unikaalsed eripärad, mis on seotud tema kehast tulenevate mõõdetavate iseärasustega. Sellisteks kasutatakse kõige erinevamaid isikute füüsilise keha tunnuseid, mis tagavad lihtsa ja selge m ...

                                               

Visualiseerimine

Visualiseerimine üldisemas mõistes on meetod, mille tulemusena teave on esitatud optilisel kujul. Esialgu kasutati mõistet "visualiseerimine" andmete kujutlusprotsesside iseloomustamiseks, mille tulemusena kujutis muutus ilmekamaks. Tänapäeval ag ...

                                               

Geovisualiseerimine

Geovisualiseerimine ehk geograafiline visualiseerimine viitab visualiseerimisele, kus kasutatakse ruumiandmete analüüsimiseks mitmesuguseid tööriistu ja tehnikaid, näiteks kaardid, 3D-vaated, kokkuvõtvad kaardid ja tabelid, ajalised vaated ja võr ...

                                               

Autentimine

Autentimine on elektrooniline protsess, mis võimaldab füüsilise või juriidilise isiku e-identimist või elektrooniliste andmete päritolu ja tervikluse kinnitamist. Autentimine on protsess, millega üks kasutaja, süsteem või muu olem saab kontrollid ...

                                               

Kasutajakonto

Kasutajakonto on pääsuõiguse identifikaator, mis annab arvuti ja/või võrguteenuse kasutajale õiguse siseneda piiratud juurdepääsuga IT-süsteemi. IT-süsteemiks võib olla arvuti, arvutivõrk, meilikonto, veebiportaal, e-pood, suhtlusvõrgustik või mõ ...

                                               

Parool (informaatika)

Parool ehk salasõna ehk tunnussõna ehk koodsõna on salajane sõna või märgijada, mida kasutatakse autentimisel, et tõestada oma isikusamasust või saada kuskile juurdepääs. Sel juhul võib parooli võtta kui juurdepääsukoodi. Parooli peab hoidma sala ...

                                               

PIN

PIN ehk PIN-kood on numbriline parool, mida autentimiseseme valdaja kasutab enda volituse tõestamiseks infosüsteemis. Tavaliselt kaasneb ainult isikule ja süsteemile teada oleva PIN-iga mittekonfidentsiaalne identifitseerimisnumber, -nimi või muu ...

                                               

Pitsat

Pitsat on pitseri löömiseks kasutatav vorm, millesse on peegelpildis uurendatud kujutis või kiri. Pitsateid on kasutatud juba vanades Idamaades, samuti antiikses Kreekas ja Roomas. Antiikajal kasutati peamiselt kivisse lõigatud pitsateid, keskaja ...

                                               

Sõrmejäljeluger

Sõrmejäljeluger ehk sõrmejäljeskanner on biomeetrilise tuvastamise süsteemide sisendseade. Kõik tänapäevased sõrmejäljelugerid võib jaotada kolmeks tüübiks: pooljuhtskannerid räniskannerid, ultraheliskannerid. optilised skannerid,

                                               

E-riik

E-riik ehk elektrooniline riik tähendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ulatuslikku kasutamist riigi tasandil, pakkumaks riigiasutuste teenuseid elektroonsete kanalite kaudu ning muutmaks valitsemist läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Samuti t ...

                                               

E-kodaniku harta

E-kodaniku harta on kodaniku ja avaliku sektori elektroonilise suhtlemise kvaliteedistandard. 2007. aastal auditeeris Riigikontroll avalike teenuste kvaliteeti, analüüsides teenuste osutamise kooskõla hea halduse põhimõtetega ja tegi ettepaneku, ...

                                               

E-raha

E-raha ehk elektrooniline-raha on sularaha digitaalne ekvivalent ning see võib olla nii tarkvara- kui ka riistvarapõhine. Kaardipõhist e-raha, näiteks ettemaksekaardile või elektroonilisse rahakotti talletatud e-raha kirjeldatakse tavaliselt riis ...

                                               

Elektrooniline identiteet

Elektrooniline identiteet on andmete kogum, mis seob elektroonilises keskkonnas isiku tema füüsilise identiteediga. Elektroonilise identiteedi toimimise alus on avaliku võtme infrastruktuur ehk PKI. eID -d kasutab Euroopa Liidu Infokeskus ka e-id ...

                                               

Elektrooniline isikutuvastamine

Jõustus e-identifitseerimist ja usaldusteenuseid reguleeriv seadus, ITuudised, 28. oktoober 2016 Elektrooniline isikutuvastamine, Rahvusraamatukogu, vaadatud 08.04.2018 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus lühend - EUTS, Riigi Teata ...

                                               

A4Tech

A4Tech on Hiina Vabariigi elektroonikaettevõte. A4Tech on maailmas üks suuremaid arvuti välisseadmete tootjaid. A4Tech töötab välja ja toodab klaviatuure, hiiri, veebikaameraid, kõrvaklappe, kõlareid ja mänguseadmeid. Ettevõtte eesmärgiks on uuri ...

                                               

ABBYY

ABBYY on 1989 David Yangi asutatud Venemaa ettevõte, mis toodab tarkvara tekstituvastuse ja muu jaoks. Nende tuntuim toode on tekstituvastusprogramm ABBYY FineReader.

                                               

AGD Interactive

AGD Interactive on firma, mis on teinud kahe esimese "Sierra" klassikalise "Kings Quest" sarja seiklusmängu uusversioonid, mida saab nende kodulehelt tasuta alla laadida. Algselt kandis firma nime Tierra Entertainment. Uusversioone on mängijad ül ...

                                               

F-Secure

F-Secure on arvutikaitsealaseid teenuseid osutav ettevõte, mille peakorter asub Helsingis Soomes. F-Secure on üks vanimaid küberturvalisusega tegelevaid ettevõtteid maailmas. Asutatud 1988 aastal. Eestis pakub Elion F-Secure tarkvaral põhinevat t ...

                                               

Gigabyte

Gigabyte Technology Co., Ltd. on Taiwanis asuv arvutiriistvaraliste komponentide tootja, mis on peamiselt tuntud oma emaplaatide poolest.

                                               

Huawei

Huawei Technologies Co., Ltd. on Hiina telekommunikatsiooniseadmeid ja tarbeelektroonikat tootev ettevõte. Ettevõtte peakontor asub Shenzhenis Guangdongis. Huawei asutas 1987. aastal Ren Zhengfei, kes oli endine insener Hiina Rahvavabastusarmees ...

                                               

Micro-Star International

Micro-Star International on Hiina Vabariigi elektroonikafirma. MSI on 2000. aastatel üks peamisi emaplaatide valmistajaid. Nad töötavad välja ning valmistavad emaplaate, graafikakaarte, koduelektroonikat ja muud elektroonikat. Alates asutamisest ...

                                               

Dash

Dash on avatud lähtekoodiga krüptovaluuta. Dashil puudub tsentraliseeritud juhtimine - emissioon ilmneb kaevandamise ajal. Kaevurite poolt saadud preemiast jaotatakse 90% kaevurite ja masternode operaatorite vahel. Ülejäänud 10% kasutatakse heaks ...

                                               

Ethereum

Ethereum on turukapitalisatsioonilt teine kõige suurem krüptoraha platvorm Bitcoini järel. Ethereum on avatud koodiga ja baseerub plokiahela tehnoloogial. Nagu ka Bitcoin, on Ethereum detsentraliseeritud võrk ega allu keskse organisatsiooni kontr ...

                                               

Küberkaitse

Küberkaitse on kaitse kübervahendeid mõjutavate ja kübervahendite talitluse kaudu tekkivate/tekitatavate ohtude suhtes. Küberkaitse probleemiks on moodsa, digivahenditele tugineva riikluse ja majanduse avatus välistele rünnetele. Eesmärgiks on in ...

                                               

CERT-EE

CERT Eesti ehk CERT-EE kuulub grupi CERT, mis uurib küberkaitsega seotud probleeme ja lahendab neid. CERT organisatsioone eksisteerib üle maailma ja nad on omavahel tihedas koostöös, jagades informatsiooni infoturbeintsidentide kohta ja teavitade ...

                                               

Küberrünne

Küberrünne ehk küberrünnak on pahatahtlik tegevus, mis seisneb suunatud sissetungimises võõrasse arvutivõrku, et varastada või muuta andmeid või kahjustada süsteemi. Küberründe vahenditeks võivad olla pahatahtlikud koodid, viirused ja muud pisipr ...

                                               

Equifaxi turvaleke

Equifax on USA krediidiinfofirma, mis langes 2017. aasta maist juulini kahe suure küberrünnaku ohvriks. Küberkurjategijad said kätte vähemalt 143 miljoni inimese isikuandmed.

                                               

Operatsioon Aurora

Operatsioon Aurora oli küberrünnakute sari, mille korraldasid kinnisründeohuallikad, eelkõige Hiinas Pekingis asuv Elderwoodi grupp, mis on seotud Hiina Rahva Vabastusarmeega. Google avaldas teate rünnakute kohta 12. jaanuaril 2010 ajaveebipostit ...

                                               

Teenusetõkestusrünne

Teenusetõkestusrünne ehk DoS-rünne on arvuti või arvutivõrgu ülekoormamine samal ajal suure hulga päringute saatmise teel. Päringuid saadavad kas inimkasutajad või vastavad programmid: vastav programm – päringute saatmise sagedus on väga suur. Sa ...

                                               

Titan Rain

Titan Rain on Ameerika Ühendriikide vastu 2003. aastast toime pandud küberrünnakute koodnimetus. Nimetuse panid Ameerika Ühendriikide uurijad. Rünnakud lähtusid väidetavalt Hiina Rahvavabariigist ning nende eesmärk oli luureteabe kogumine.

                                               

WannaCry

WannaCry oli 2017. aasta mais küberrünnakus kasutatud lunavara, mis levis üle maailma ja ründas opsüsteemiga Microsoft Windows arvuteid. Suurbritannia turvaekspert Marcus Hutchins blogijanimega MalwareTech koos Darien Hussiga turvafirmast Proofpo ...

                                               

Kübersõda

Kübersõda on sõda küberruumis; arvuteid ja võrke kasutatakse relvadena. Kübersõda on seostatud infosõjaga, sest kübersõja eesmärkideks võib olla informatsiooni levitamine, moonutamine või selle hankimise takistamine. Kübersõda erineb infosõjast s ...