ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 250
                                               

Internetiaadress

Internetiaadress ehk üldine infoallika asukohamääraja on infotehnoloogias ühene aadress, mida kasutatakse infoallikate leidmiseks ja kasutamiseks internetis. Internetiaadressi esimene osa näitab ära kasutatava protokolli, sellele järgneb serveri ...

                                               

Internetikaubandus

Internetikaubandus on elektroonilise kaubanduse vorm, kus klient saab osta tooteid või teenuseid interneti kaudu. Kõige levinum on kliendi ja firma vaheline kaubandus, kuid leidub ka firmadevahelist äri.

                                               

Internetiteenuste pakkuja

Internetivahetuspunktid on omavahel ühendatud kaablitega veealused ja maapealsed kaablid

                                               

Internetiturundus

Internetiturundus ehk veebiturundus ehk online -turundus ehk e-turundus on ideede, väärtushinnangute, kaupade või teenuste turundus interneti kaudu. Selleks võidakse kasutada nii oma kodulehte kui ka muid kanaleid. Levinuimad turundusmeetodid on ...

                                               

Internetiühendus

Internetiühendus on arvutite või arvutivõrkude ühendus Internetiga. Internetiühendus võimaldab kasutada teenuseid nagu e-post, ftp, veeb, torrent jne. Internetiteenuse pakkujad pakuvad internetiühendust erinevate tehnoloogiliste vahendite abil ja ...

                                               

Intranet

Intranet ehk sisevõrk on asutuse sisevõrk, mis põhineb Interneti protokollistikul. Intranet või intra poolslängis on ka võrgupõhine infosüsteem asutusesiseseks infovahetuseks. Selline intranet võib olla tegelikult internetis ja asutus paikneda la ...

                                               

Klikifarm

Klikifarm on üks klikipettuse vorme. Selle puhul palgatakse hulk madalapalgalisi töölisi, et need klõpsaksid klikipetturi heaks tasulistel reklaamlinkidel. Töölised klõpsavad linkidel, viibivad teatud aja vastaval veebilehel ja enne järgmisel lin ...

                                               

KOM

KOM on tekstipõhise sisendiga teatetahvlisüsteem. Esimene süsteemi rakendus oli QZKOM, mis avati 1978. aastal Rootsis. Hiljem imiteerisid teised süsteemid selle kasutajaliidest.

                                               

Korduma kippuvad küsimused

Vikipeediat puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi vaata Vikipeedia:KKK. Korduma kippuvad küsimused ehk KKK on rida küsimusi ja vastuseid teatud teema kohta. See on internetitraditsioon. Algselt oli KKK kogumik küsimusi, mida mingi teema tavalise ...

                                               

Küberjälitamine

Küberjälitamine on internetiga ühendatavates seadmetes inimese pidev, salastatud, tahtlik ja seadusvastane jälitamine, kus jälitaja kogub jälitatava kohta andmeid. Küberjälitamisel kasutatakse tehnilisi abivahendeid, näiteks klahvinuhki. Ebaseadu ...

                                               

Metanet

Metanet on ilma keskse serverita arvutivõrk, sarnase eesmärgiga nagu Freenet, ehituselt siiski väga erinev. Metanet töötab nii, et selle kasutajad saaksid anonüümselt kasutada kõiki IPv4 või IPv6 võrgu võimalusi.

                                               

Murdskriptimine

Murdskriptimine on arvutiturbes kasutatav termin kindlat tüüpi rünnakute kirjeldamiseks. Vahel kasutatakse ka lühendit CSS, kuid see kattub veebinduses kasutatava kaskaadlaadistiku lühendiga ning on eksitav. X-täht lühendis tuleneb ingliskeelsest ...

                                               

Notice and takedown

Notice and takedown on illegaalse sisu teadetele reageerimise protseduur veebiteenustes, mis on kasutusel USA-s ja Euroopa Liidus. Selles süsteemis eemaldab veebiteenuse pakkuja enda majutatavalt veebiplatvormilt sisu, mille illegaalsuse kohta on ...

                                               

Nutistu

Nutistu ehk asjade internet, ka esemevõrk ja värkvõrk, on interneti kaudu seotud asjade võrk, kus need kasutaja ja üksteisega informatsiooni jagavad ja vahetavad ning koos teatud ülesandeid täidavad. Need seadmed võivad olla nii nutitelefonid, kö ...

                                               

Otsingumootor

Otsingumootor ehk otsimootor on arvutiprogramm, mille väljundi abil saab veebis infot kiiremini leida. Otsimootor otsib kindlate tunnustega andmeid veebist ja FTP-serveritest. Päringu vastused esitatakse nimekirjana, mis võib koosneda viidetest v ...

                                               

Pimevõrk

Pimevõrk on üksnes eritarkvara, erikonfiguratsiooni, eriõiguste ning sageli ka ebastandardsete protokollide ja portide vahendusel leitav ja kasutatav interneti pealisvõrk.

                                               

Postiloend

Postiloend on e-posti aadresside loend, mis võimaldab saata üht ja sama e-kirja paljudele aadressidele korraga. Servereid, mis teenindavad suurt hulka postiloendeid nimetatakse postiloendiserveriteks inglise mailing list server.

                                               

Postkontoriprotokoll

Postkontoriprotokoll on andmesideprotokoll, mida kasutatakse e-kirjade laadimiseks e-posti serverist kirjade lugemiseks mõeldud seadmesse. Postkontoriprotokolli levinuim versioon on POP3, mis kasutab TCP/IP-ühendust ja vaikimisi porti nr 110. POP ...

                                               

Tasuta turundus

Tasuta turundus on teenuste või kaupade turundus tasuta turunduskanalite kaudu. Selleks võidakse kasutada nii otsingumootorit kui ka kanaleid väljaspool internetti. Levinuimad tasuta turundusemeetodid on positsioneerimine otsingumootorites, blogi ...

                                               

Teatetahvlisüsteem

Teatetahvlisüsteem on kasutajaliidesega server telefoniühendustel põhinevas arvutivõrgus, mis võimaldas helisagedusliku modemiga sissehelistajatel omavahelist suhtlust. Tuntuim sellistest serveritest moodustatud võrk kannab nime FidoNet. Paljud B ...

                                               

Telnet

Telnet on TCP/IP-il põhinev võrguprotokoll, mis pakub kahesuunalist interaktiivset suhtlusteenust. Tavaliselt kasutatakse Telneti käsureaprogrammina võrgu kaudu kaugsisselogimiseks. Telneti protokoll töötati välja 1969. aastal koos RFC 15-ga, eda ...

                                               

Time to live

TTL ehk Time To Live on andmesides kasutatav kaitsemehhanism. Andmed välja saatev seade määrab andmetele maksimaalse eluea väärtuse täisarvuna. Iga seade, mida andmed läbivad, vähendab seda arvu ühe võrra. Kui TTL jõuab nulli, andmete edastamine ...

                                               

Trooja hobune (informaatika)

Trooja hobune ehk troojalane ehk trooja on liik õelvara, mis tavaliselt tuleb kaasa koos mõne teise arvutiprogrammi või failiga. Samuti kui klassikalises Kreeka legendis Trooja hobusest on tegu tarkvaraga, mis on pealtnäha huvitav ja kasulik või ...

                                               

Võrguneutraalsus

Võrguneutraalsus, ka interneti neutraalsus on põhimõte, mille kohaselt ei tohiks internetiteenuste pakkujad ja riigid kehtestada piiranguid tarbijate ligipääsule internetti. Täpsemalt väldib võrguneutraalsus piiranguid sisule, veebisaitidele, pla ...

                                               

Post

Post või postiteenistus on süsteem kirjade ja muude esemete transportimiseks. Kõige sagedasemad postisaadetised on kirjalikud paberdokumendid, mis on tavaliselt ümbrikus, ajakirjandusväljaanded ja väikepakid. Postiks nimetatakse ka posti teel tra ...

                                               

Ameerika Ühendriikide Postiteenistus

Ameerika Ühendriikide Postiteenistus on Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsusele alluv iseseisev amet, mille ülesandeks on postiteenuse pakkumine nii USA osariikides kui ka selle territooriumidel ning USA-ga assotsiatseerunud riikides. See on ük ...

                                               

Ilumark

Ilumark, ka suveniirmark, on postmargiga sarnanev postimaksulise väärtuseta väiketrükis, mis on mõeldud postisaadetisele kleepimiseks, andmaks edasi mingit sõnumit ja kaunistamaks postisaadetist. Eestis on ilumarke välja andnud näiteks Eesti Piib ...

                                               

Kiri (post)

Kiri on postisaadetis, mille põhiosa on paberile kantud tekst. Üldjuhul saadetakse kirju ümbrikus. Suure osa kirjadest moodustavad sõnumid. Eesti Post liigitab kirju järgmiselt: rahvusvahelised standardkirjad, rahvusvahelised maksikirjad. riigisi ...

                                               

Kiri (sõnum)

Kiri on kirjutatud sõnum ühelt isikult teisele. Kirja roll suhtlusvahendina on palju muutunud. Ajalooliselt oli kiri pea ainukene suhtlusvahend kahe isiku vahel, kes asusid üksteisest kaugel. Kuni 20. sajandini edastati kirju põhiliselt posti tee ...

                                               

Kirjakandja

Kirjakandja ehk postiljon on töötaja, kes toimetab eraisikutele ning firmadele kätte neile suunatud posti. Postiteenuste osutamisega tegelevad posti- ja kullerifirmad, Eestis tegeleb sellega põhiliselt Eesti Post.

                                               

Postiasutus

Postiasutus ehk sideasutus on põhiliselt posti- ja muid sideteenuseid pakkuv asutus. Postiasutused on postkontorid, postijaamad, postitöötlemiskeskused, postipunktid, postitalud.

                                               

Postilaev

Postilaev on endisaegne reisi- või kaubalaev, mis oli kohandatud postisaadetiste ühest kohast teise viimiseks. Enamasti sõitis postilaev kindlal laevaliinil. Esimesed postilaevad sõitsid 1630. aastatel Läänemerel ja vedasid postisaadetisi Stockho ...

                                               

Postipunkt

Postipunkt on postiettevõtte koostööpartneri hallatav postiasutus, mis osutab postiteenuseid postiettevõtte nimel. Postipunkt on postkontoriga võrdväärne postiasutus, kus on võimalik teha samu toiminguid, mida postkontoriski. Postipunkte luuakse ...

                                               

Postitõld

Postitõld oli tõld, mis vedas posti. Postitõldu kasutati samal ajal ka reisijateveoks. Venemaal pandi esimesed postitõllad reisijaid vedama 1820. aastal Moskva ja Peterburi vahel. 1827. aastal pandi tilisangid veerema ka Tallinna ja Peterburi vah ...

                                               

Sihtnumber

Sihtnumber on postitöötlust hõlbustav numbrikombinatsioon. Sihtnumber on iga postisaadetise aadressi kohustuslik osa.

                                               

Tervikasi

Tervikasi on kirjaümbrik või postkaart, millele on trükitud maksetähis, näiteks postmargi kujutis. Tervikasja soetamisel tuleb tasuda korraga nii ümbriku või postkaardi hind kui ka postimaks ning see tähendab, et saadetise postikulu on juba tasut ...

                                               

Telekommunikatsioon

Telekommunikatsioon tähendab informatsiooni edastamist ja sidepidamist pikemate vahemaade taha. Varasematel aegadel on olnud telekommunikatsiooni vahenditeks visuaalsed signaalid. Nendeks on olnud majakate valgus, suitsusignaal, semafortelegraaf, ...

                                               

A/b-liides

a/b-liides on telekommunikatsioonis liides analoogsete terminalide, näiteks telefoniaparaatide, faksiaparaatide või modemite ühendamiseks telefonijaamaga. a/b-liides ühendab terminali kahesoonelise juhtme kaudu telefonijaamaga. Tegu on isoleeritu ...

                                               

ADSL

Asümmeetriline digitaalne abonendiliin ehk ADSL-ühendus on andmesidetehnoloogia, mis kasutab tavalise telefoniliini füüsilist juhtmepaari kiireks andmesideks. ADSL-ühendus on digitaalse abonendiliini alaliik. Nagu nimetuski ütleb, põhineb see asü ...

                                               

Aegmultipleksimine

Aegmultipleksimine ehk ajajaotusega multipleksimine on üks multipleksimise viisidest telekommunikatsioonivõrkudes. Selle puhul toimub eri andmejadade edastamine näiliselt samaaegselt, kuid tegelikult lühikeste intervallidega vaheldumisi.

                                               

Ajajaotusega hulgipöördus

Multipleksimiseks nimetatakse mitme signaali või teabevoo viimist sellisele kujule, et neid saab samaaegselt edastada ühel signaalikandjal üheainsa liitsignaalina. Vastuvõtupoolel toimub signaalide üksteisest eraldamine ehk demultipleksimine. Dig ...

                                               

Dupleks

Dupleks on telekommunikatsiooni võrgus kahe osapoole vahel loodav suhtlussüsteem, milles need kaks osapoolt või seadet saavad omavahel suhelda mõlemas suunas. Duplekssüsteeme kasutatakse paljudes suhtlusvõrkudes selleks, et saavutada kahesuunalis ...

                                               

Konvolutsioonkood

Konvolutsioonkood on telekommunikatsioonis veaparanduskoodi tüüp signaali ja müra suhte parandamiseks. Konvolutsioon-kooder töötleb saabuvaid sõnumijärjestusi pideva jadana.Konvolutsioonkood kahendsümbolite kooder kiirusega 1/n bitti sümboli koht ...

                                               

Koodjaotusega hulgipöördus

Koodjaotusega hulgipöördus on ühispöörduse tehnoloogia, mis põhineb koodijaotusega multipleksimisel. CDMA lubab spektri hajutamise tehnoloogiat kasutades mitmete signaalide edastamist samas edastuskanalis, optimeerides piiratud sagedusriba kasuta ...

                                               

LoRa

LoRa on patenteeritud traadita andmete saatmise tehnoloogia. Selle töötas välja Cycleo Prantsusmaal ja 2012 omandas selle Semtech. LoRa tehnoloogia koosneb kahest osast – LoRa, mis OSI avatud süsteemide sidumise arhitektuur mudelil oleks füüsilin ...

                                               

Marsruutimine

Marsruutimine on võrguliikluse teekonna valimise toimingute jada võrgus, võrkude vahel või üle mitme võrgu. Marsruutimine toimub paljudes eri tüüpi võrkudes, sealhulgas kanalikommutatsioonvõrkudes, näiteks avalikes telefonivõrkudes, ISDN ja arvut ...

                                               

Mobiilsidevõrk

Mobiilsidevõrk ehk kärgvõrk on kärgstruktuuriga sidevõrk, mille väikseimat elementi nimetatakse kärjeks. Iga kärje keskseks komponendiks on tugijaam, mis koosneb sidemastist ja raadiojaamast. Selliste kärgede kogum moodustab ühtse võrgu, mis võim ...

                                               

Online ja offline

Online ja offline on arvutitehnikas ja telekommunikatsioonis vastandmõistete paar, milles online tähistab seadme ühendatud ning offline ühendamata olekut. Et mingi seade oleks online, peab ta olema kas viivitamatult süsteemis kättesaadav ilma ini ...

                                               

Optiline side

Optiline side on informatsiooni edastamine niisuguse elektromagnetkiirguse abil, mis lainepikkuselt jääb valguse ja infrapunakiirguse piirkonda. Optilise kiire levikeskkonnaks võib olla atmosfäär ja avakosmos või siis valgusjuhe läbipaistvast mat ...

                                               

Phreaking

Phreaking on termin, mida kasutatakse selliste inimeste tegevuse kohta, kes püüavad omavoliliselt tungida telekommunikatsiooni- ja telefonivõrkudesse, saamaks kasutada tasuta nende sidekanalite teenuseid, häirimaks nende tööd või lihtsalt ebaterv ...