ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249
                                               

Plaadikompass

Plaadikompass on magnetkompass, mille ristkülikukujulisele alusplaadile on kinnitatud magnetilise nõela karp. Nõela punane ots näitab põhjasuunda, selle järgi keeratakse orienteerumiskaart põhja suunas. Kompassi nõel pöörleb laagerdatud teravikul ...

                                               

Profilograaf

Profilograaf on seade pinnakareduse mõõtmiseks. Profilograaf joonestab pinnakonarustest suurendatud kujutise, mida nimetatakse profilogrammiks. Viimase analüüsimisega tuuakse välja pinnakonaruse mitmesuguseid näitajaid, mille kaudu iseloomustatak ...

                                               

Puidu niiskusmõõtur

Prototüüp töötati välja töörühma poolt, kuhu kuuluvad Valdek Tamme, Hannes Tamme, Peeter Muiste, Toomas Bernotas, Jüri Olt ja Peep Miidla. Puidu niiskusmõõtur on patenteerimise järgus.

                                               

Pöidlakompass

Pöidlakompass on magnetkompass, mis kinnitatakse kummipaelaga ümber pöidla. Pöidlakompassi põhilised funktsioonid on samad mis plaadikompassil. Pöidlakompass võimaldab mugavamalt kaarti kompassiga samas käes hoida ning kaardil asukohale vastavat ...

                                               

Rismus

Rismus on märke- ja mõõteriist, mis võimaldab kanda toorikutele baasjoontega paralleelseid märkejooni ja mõõtmeid. Rismus koosneb alusplaadist ja vardast, millel liigub märkenõel. Rismuseid kasutatakse metallitöötlemises või metroloogias vertikaa ...

                                               

Sammuloendur

Sammuloendur ehk sammulugeja ehk pedomeeter on kaasaskantav mehaaniline või elektrooniline seade astutud sammude loendamiseks. Mehaanilisi pedomeetreid on valmistatud juba mitusada aastat. Sammuloendurite tootmine ja kasutamine hoogustus, kui Jaa ...

                                               

Sfügmograaf

Sfügmograaf on randme arterile kinnitatav pulsimeerik ehk pulsilöökide märkimise ning graafilise kujundi näitamise aparaat. Sfügmograaf põhjustab pulsil oma autogrammi kirjutamist ning võimaldab lühidalt näha pulssi omapäraseid märke ja teha kind ...

                                               

Spidomeeter

Spidomeeter ehk kiirusmõõdik on elektrooniline, mehaaniline või elektromehaaniline kombineeritud mõõteriist, mis mõõdab masina või mehhanismi liikumiskiirust antud ajahetkel. Kasutatakse autodel, mootorratastel, jalgratastel ja teistel liikuritel ...

                                               

Tahhomeeter

Spidomeeter Hüdrauliline tahhomeeter Elektriline tahhomeeter Elektrontahhomeeter Induktsioontahhomeeter Tsentrifugaaltahhomeeter Strobotahhomeeter Kelltahhomeeter

                                               

Takistustermomeeter

Takistustermomeeter on termomeeter, mille temperatuuritundlikuks elemendiks on takistustermoandur. Anduri takisti on enamasti plaatinast, millest tuleneb vahel kasutatav nimetus PRT-termomeeter. Termomeetri anduri takistuse määrab kindlaks mõõtel ...

                                               

Termokaamera

Termokaamera on seade, mis sarnaneb tavalise digitaalkaameraga, kuid kasutab nähtava valguse diapasooni asemel infrapunadiapasooni, et kujutist moodustada. Termokaamerates kasutatakse lainepikkust 0.8–14 mikromeetrit. Termokaamerate kasutusvaldko ...

                                               

Termomeeter

Termomeeter on mõõteriist, millega mõõdetakse gaaside, vedelike jm ainete või organismide temperatuuri. Temperatuuri mõõtmiseks peab termomeeter olema viidud mõõdetava objektiga soojuslikku kontakti.

                                               

Vattmeeter

Vattmeeter on mõõteriist vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmiseks. Osutivattmeetrites on peamiselt kasutusel kas elektrodünaamiline või ferrodünaamiline mõõtemehhanism. Niisugusel vattmeetril on pingemähis, mis ühendatakse koormusega rööbiti, ja v ...

                                               

Vektormeetrilised mõõteseadmed

Vektormeetrilised mõõteseadmed on mõõteseadmed, mis on ette nähtud vektorsuuruste parameetrite mõõtmiseks. Tüüpilisteks vektormeetrilisteks mõõteseadmeteks on vektorvoltmeetrid ehk faasitundlikud voltmeetrid, vahelduvvoolu komplekstakistuse ehk v ...

                                               

Vektorvoltmeeter

Vektorvoltmeeter on vahelduva elektripinge mõõtmise seade ehk voltmeeter, mille näit sõltub mõõdetava vahelduvpinge vektori Ú parameetritest tugisuuruse suhtes. Näitudeks võivad olla pinge Ú reaalosa ReÚ ja imaginaarosa ImÚ või pinge moodul U ja ...

                                               

Vibreeriva prooviga magnetomeeter

Vibreeriva prooviga magnetomeeter on seade aine magnetiliste omaduste mõõtmiseks. VSM abil saab uurida väikseid, kuni 10 mm 2 suurusi objekte ning see on üks tavalisemaid magnetomeetreid nii uurimislaborites kui tehastes. VSM kuulub induktiivsete ...

                                               

Viskosimeeter

Viskosimeeter on riist, millega mõõdetakse vedelike viskoossust. Viskosimeetreid on palju tüüpe, nt kapillaarviskosimeeter, kuulviskosimeeter, ultraheliviskosimeeter, Engleri viskosimeeter, rotatsioonviskosimeeter.

                                               

Voltmeeter

Voltmeeter on mõõteriist pinge mõõtmiseks. Voltmeeter näitab pinget voltides või selle kord- ja osaühikutes. Vajaliku mõõtepiirkonna saamiseks ühendatakse mõõtemehhanismiga jadamisi sobiva suurusega eeltakisti, kasutatakse pingejagurit või pinget ...

                                               

Voolutangid

Voolutangid ehk ampertangid on mõõteriist elektrivoolu tugevuse mõõtmiseks ilma mõõdetavat ahelat katkestamata. Voolu otseseks mõõtmiseks tuleb mõõteriist teatavasti ühendada vooluahelasse järjestikku, s.t vooluahela katkestuskohta. Tangid võivad ...

                                               

Arvprogrammpink

Arvprogrammpink ehk arvjuhtimispink ehk arvprogrammjuhtimisega tööpink on tööpink, mida juhitakse tähtedest ja numbritest koosneva programmiga. Tavaliselt kasutatakse juhtimiseks G-koodi.

                                               

Lintlihvpink

Lintlihvpink on ette nähtud mööblikilpide puhtakslihvimiseks. Liivapaberist lihvlint seatakse kahele lindirattale, ning ühe lindiratta liigutamisega antakse lindile vajalik pingsus. Seejärel tõstetakse töölaud vajalikule kõrgusele. Töötlemine toi ...

                                               

Metallilõikepink

Metallilõikepinke võib jaotada: Juhtimissüsteemi järgi; Spetsialiseerituse järgi. Otstarbe ja lõikeriista järgi; Otstarbe ja lõikeriista järgi jagunevad metallilõikepingid: Tõuke ja kammlõikepingid Treipingid Lihv- ja plankimispingid Sisetreiping ...

                                               

Spindel

Spindel on masina või tööpingi kõige levinum osa, mis koosneb peamiselt silindrikujulisest võllist. Spindel on üks olulisemaid mehaanilisi elemente töötlemiskeskustes, aga ka treipinkides, freespinkides, puurmasinates ja kõigis teistes laastu eem ...

                                               

Treipink

Treipink on treimisel kasutatav tööpink. Treimisel antakse töödeldavale toorikule pöörlev liikumine ning ettenihe lõikeriistale. Viimastel aastatel levivad üha rohkem CNC- ja APJ-treipingid, mida on eriti otstarbekas kasutada sari- ja masstootmisel.

                                               

Sagedusmodulatsioon

Sagedusmodulatsioon ehk FM on kandevõnkumise sageduse hetkväärtuse muutmine vastavalt sisendsignaali hetkväärtusele, mida kasutatakse telekommunikatsioonis ja signaalitöötluses teiste signaali moduleerimismeetodite seas. Meetod seisneb selles, et ...

                                               

Internet

Internet on mis tahes arvutivõrkude võrgustiku üldnimetus. Ülemaailmse TCP/IP-protokollistikku kasutava arvutivõrkude võrgu nimi on Internet. Kõige lihtsamalt öeldes on Internet suur hulk omavahel ühendatud arvuteid. Selleks, et arvutid omavahel ...

                                               

@

on kirjamärk, mida tänapäeval kasutatakse peamiselt e-posti aadressis kasutajanime ja domeeninime eraldamiseks. Sageli kasutatakse seda Interneti sümbolina.

                                               

Aadressiteisenduse protokoll

Aadressiteisenduse protokoll on protokoll IP-aadressi vastendamiseks riistvara aadressi ehk MAC-aadressiga.

                                               

Alamvõrgumask

Alamvõrgumask on mask IP-aadressist alamvõrgu osa eristamiseks. See osa leitakse, tehes AND-tehte IP-aadressi ja alamvõrgumaski vahel. Tulemus on alamvõrguaadress ja jääk on võrgu-ID. Näide IPv4-võrgundusest. AND-tehet saab vaadelda järgnevas bin ...

                                               

Bing

Bing on veebiotsingumootor, mida omab ja haldab Microsoft. Teenuse eelkäijateks olid Microsofti eelmised otsingumootorid MSN Search, Windows Live Search ja hiljem Live Search. Bing pakub mitmesuguseid otsinguvõimalusi, sealhulgas veebi-, video-, ...

                                               

Digilõhe

Digilõhe on infoühiskonnas tekkinud erinevus ühelt poolt internetile vaba ligipääsuga ja selle võimalusi kasutada oskavate ning teiselt poolt internetile halvasti või üldse mitte ligipääsevate ja selle võimalusi mittevaldavate inimeste vahel. Lai ...

                                               

Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll

Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll on andmevahetuse protokoll, mis võimaldab võrguhalduril lasta serveril või ruuteril dünaamiliselt hallata ja automatiseerida unikaalse IP-aadressi omistamist kohtvõrgu seadmetele ning võimaldab seda kas ...

                                               

Dünaamiline IP-aadress

Dünaamiline IP-aadress on IP-aadress, mis on määratud arvutile kasutamiseks ajutiselt teatud perioodiks. Dünaamilise IP-aadressi määramiseks kasutatakse dünaamilist hostikonfiguratsiooni protokolli, mõningatel juhtudel ka PPP-d.

                                               

E-kiri

E-kiri ehk elektronkiri on tarkvaraga seadmes koostatud kiri, mida saab edastada ning vastu võtta arvutivõrkudes elektroonilisel kujul. Internetis kasutatakse kirjade edastamiseks kirjade edastamise protokolli. Kirjade saatmiseks ja vastuvõtmisek ...

                                               

E-post

E-post ehk elektronpost ehk elektrooniline post, on e-kirjade interneti teel edastamise ja vastuvõtmise süsteem. Kirjade saatmiseks kasutatakse SMTP-d ja vastuvõtmiseks POP3 ja IMAP-i.

                                               

Edastusohje protokoll

Edastusohje protokoll on levinuim transpordikihi võrguprotokoll, mida kasutatakse TCP/IP võrkudes. Kuna TCP-protokoll on peaaegu alati kasutuses koos IP-protokolliga, siis tavaliselt kasutatakse nime TCP/IP. TCP-protokolliga saadetavaid pakette t ...

                                               

EIES

EIES ehk elektrooniline informatsioonivahetussüsteem oli varajane internetipõhine teatetahvlisüsteem, mis võimaldas reaalajas asünkroonset suhtlust.

                                               

Electronic Frontier Foundation

Electronic Frontier Foundation on digiõiguste eest seisev rahvusvaheline sihtasutus, mille peakorter asub USAs, California osariigis San Franciscos. EFFi asutasid 1990. aasta juulis John Gilmore, John Perry Barlow ja Mitch Kapor, et kaitsta ja ed ...

                                               

Emotikon

Emotikon on emotsioonide väljendamiseks kasutatav tekstipõhine kirjavahemärkide kombinatsioon, mis kujutab näoilmeid. Sõna "emotikon" tuleneb ingliskeelsest vabaühendist emoticon, mis tuleneb omakorda sõnadest "emotion" – emotsioon ja "icon" – ik ...

                                               

Filtrimull

Filtrimull on iga internetikasutaja tarvis kujundatav personaalne unikaalne informatsiooniline ruum, mis paljude internetiressurssidega seotud erilise tarkvara abil koostatakse ja kujundatakse. Mõiste võttis 2010. aastal kasutusele internetiaktiv ...

                                               

HTTPS

HTTPS on turvaline protokoll autenditud ja krüpteeritud informatsiooni edastamiseks arvutivõrkudes. HTTPS tähendab HTTP-liikluse edastamist üle transpordikihi turbeprotokolli või vanema turvasoklite kihi. HTTPS-i puhul toimub andmevahetus kasutaj ...

                                               

Hüperlink

Hüperlink on hüpertekstis viide teisele dokumendile või selle osale. Link võib viidata ka sama dokumendi muule osale. Hüpertekst on hüperlinkidega tekst. Lingiga ühendatud ehk viidatud objekti juurde pääsemiseks vajutatakse tavaliselt hiire või m ...

                                               

Hüpertekst

Hüpertekst on arvutis, nutitelefonis või mõnes teises elektroonilises seadmes kuvatav tekst, milles viidatakse teistele tekstidele või muudele objektidele hüperlinkidega, mille aktiveerimisel sisendseamega–osutajaga saab lugeja ligipääsu viidatav ...

                                               

Hüperteksti edastusprotokoll

Hüperteksti edastusprotokoll on protokoll teabe edastamiseks arvutivõrkudes. HTTP on andmete edastamise aluseks veebis. Hüpertekst on struktureeritud tekst, mis kasutab teistele ressurssidele viitamiseks hüperlinke. HTTP on hüperteksti edastamise ...

                                               

Hüperteksti olekukood

Hüperteksti olekukood on kolmekohaline täisarvukood, mis antakse Internetis veebisaitide serverite poolt ning mis annab tehtud taotluse mõistmise ja rahuldamise kaste tulemuse. Olekukoodi esimene number määrab ühe viiest standartsest vastuse klas ...

                                               

IANA

Internet Assigned Numbers Authority jaotab ülemaailmselt IP-aadresse, haldab domeeninimede süsteemi juurtsooni ja määrab Internetis kasutatavaid sümboleid ja arvkoode. IANA kuulub ICANN-i alla.

                                               

Internet Archive

Internet Archive on MTÜ Ameerika Ühendriikides, Californias, mille eesmärk on ehitada ja hallata tasuta vabalt ligipääsetavat digitaalraamatukogu, sealhulgas ka veebiarhiivi. Internet Archivei rajas 1996. aasta mais internetiaktivist Brewster Kah ...

                                               

Internetiaadress

Internetiaadress ehk üldine infoallika asukohamääraja on infotehnoloogias ühene aadress, mida kasutatakse infoallikate leidmiseks ja kasutamiseks internetis. Internetiaadressi esimene osa näitab ära kasutatava protokolli, sellele järgneb serveri ...

                                               

Internetikaubandus

Internetikaubandus on elektroonilise kaubanduse vorm, kus klient saab osta tooteid või teenuseid interneti kaudu. Kõige levinum on kliendi ja firma vaheline kaubandus, kuid leidub ka firmadevahelist äri.

                                               

Internetiteenuste pakkuja

Internetivahetuspunktid on omavahel ühendatud kaablitega veealused ja maapealsed kaablid